Premier Federacji Rosyjskiej Michaił Kasjanow w Senacie RP

26 maja 2001 r. wizytę w Senacie złożył premier Federacji Rosyjskiej Michaił Kasjanow. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Krzysztof Majka.

Premier Rosji Michaił Kasjanow, marszałek Alicja Grześkowiak, senator Krzysztof Majka

Podczas rozmowy marszałek A. Grześkowiak podkreśliła znaczenie dyplomacji parlamentarnej w stosunkach międzynarodowych, przypomniała wizytę przewodniczącego Dumy w polskim Senacie w marcu 2001 r. Marszałek wyraziła nadzieję, że obecna wizyty premiera Rosji w naszym kraju ożywi współpracę naszych państw, zarówno polityczną, jak i gospodarczą. Jak stwierdziła marszałek A. Grześkowiak, relacje między naszymi narodami zawsze były dobre i są szanse, byśmy żyli w przyjaźni.

M. Kasjanow podkreślił, że jego obecna wizyta jest pierwszą od 6 lat wizytą premiera Rosji w Polsce. Brak dialogu politycznego przez długi czas - stwierdził premier - stał się przyczyną nieporozumień w interpretacji stosunków między Polską a Rosją.

Premier Michaił Kasjanow

Lista wątpliwości urosła na tyle, że można odnieść wrażenie, iż doszło do ochłodzenia wzajemnych relacji. Zdaniem M. Kasjanowa, tak nie jest. Rozważając poszczególne problemy z tej listy wątpliwości, okazuje się, że żaden z nich nie jest przeszkodą do ożywienia stosunków między naszymi państwami.

Premier Rosji podkreślił, że po spotkaniach, jakie odbył w Warszawie wie, iż wszystkie siły polityczne w Polsce chcą dobrych stosunków z Rosją. Zdaniem premiera, Polska i Rosja powinny rozwijać współpracę gospodarczą, a ta będzie podstawą do dobrych stosunków politycznych.

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała premiera Rosji o roli Senatu, jaką jest opieka nad Polonią i upomniała się o prawa polskiej mniejszości w tym kraju. Marszałek zwróciła się z prośbą o przyspieszenie zmiany prawa dotyczącego podwójnego obywatelstwa, a także o odszkodowania dla represjonowanych. Marszałek przedstawiła prawa przysługujące mniejszościom narodowym w Polsce i poinformowała o obowiązującej w naszym kraju ustawie o świadczeniach dla represjonowanych.

W czasie spotkania poruszono też kwestię respektowania praw człowieka w Czeczenii. Marszałek A. Grześkowiak przypomniała, że Senat podjął w grudniu 1999 roku uchwałę w tej sprawie.