Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Adrian Severin w Senacie RP

20 czerwca 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Adrian Severin. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Krzysztof Majka - przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Kazimierz Kleina - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej.

Przewodniczący Adrian Sevrin, marszałek Alicja Grześkowiak, sen. Krzysztof Majka, sen. Kazimierz Kleina

W czasie rozmowy podkreślono potrzebę ponownego zdefiniowania zadań OBWE oraz zwiększenia roli tej organizacji na arenie międzynarodowej. Adrian Severin stwierdził, że OBWE, która przez lata funkcjonowała jako międzynarodowe forum dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem, dziś powinna zostać dostosowana do nowej rzeczywistości. Zdaniem przewodniczącego impuls zmian w organizacji oraz wizja jej przyszłości powinna nadejść ze strony rządów i parlamentów państw członkowskich. Adrian Severin zaapelował o debatę na temat przyszłości OBWE w Senacie RP.

Jak stwierdziła marszałek Alicja Grześkowiak, podstawową rolą OBWE jest obrona praw człowieka na świecie. W kontekście obrony praw człowieka omawiano podczas spotkania sytuację w Czeczenii i na Bałkanach. Marszałek poinformowała przewodniczącego ZP OBWE o uchwale Senatu RP w sprawie Czeczenii.