Prezydent Republiki Węgierskiej Ferenc Madl w Senacie RP

27 czerwca 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Węgierskiej Ferenc Madl. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka.

Marszałek Alicja Grześkowiak, prezydent Ferenc Madl

W czasie rozmowy podkreślono historyczne związki narodu polskiego i węgierskiego oraz wspólnotę interesów w drodze do zintegrowanej Europy.

Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała za sposób traktowania mniejszości polskiej na Węgrzech - jej pełne prawo do tożsamości narodowej.

Prezydent Ferenc Madl

Prezydent Węgier - gdzie istnieje parlament jednoizbowy - zainteresowany był kompetencjami Senatu RP, ordynacją wyborczą do Senatu, relacjami z Sejmem.

Marszałek Alicja Grześkowiak omawiając szczegółowo konstytucyjne uprawnienia Senatu, dotychczasową ordynacje wyborcza i tę według, której zostaną przeprowadzone najbliższe wybory, podkreśliła znaczenie Senatu, jako strażnika jakości tworzonego prawa. Tylko w obecnej kadencji parlamentu Senat wniósł około 5,5 tys. poprawek do uchwalanych ustaw i ponad 70 proc. z nich została przyjęta przez Sejm - poinformowała marszałek. Zdaniem marszałek Alicji Grześkowiak w państwach demokratycznych rośnie znaczenie Senatów, czego dowodem jest coraz większa liczba krajów powołujących drugą izbę parlamentu.