Minister spraw zagranicznych Malezji Datuk Seri Syed Hamid Albar w Senacie RP

11 lipca 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Malezji Datuk Seri Syed Hamid Albar wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Marcin Tyrna.

W czasie spotkania rozmówcy wysoko ocenili współpracę Polski i Malezji, zarówno polityczną, jak i ekonomiczną. Minister poinformował wicemarszałka, iż celem jego obecnej wizyty w naszym kraju jest rozwijanie dwustronnych kontaktów, zwłaszcza handlowych, inwestycyjnych, poszukiwanie nowych partnerów gospodarczych.

Minister przedstawił stan gospodarczy Malezji. Podkreślił, że kluczem do sukcesu gospodarczego, jaki osiąga jego kraj, jest jedność i stabilizacja polityczna. Minister wyraził też uznanie dla polskich dokonań w procesie transformacji.

Wicemarszałek Marcin Tyrna poinformował gości o sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju, a także o priorytecie w polityce zagranicznej Polski, jakim jest zespolenie ze strukturami europejskimi. Wicemarszałek zapewnił, że niezależnie od tego priorytetu nasz kraj jest zainteresowany rozwijaniem współpracy z Malezją. Wicemarszałek przypomniał, iż w Polsce oczekiwana jest wizyta delegacji parlamentu Malezji.