Prezydent Rumunii Ion Iliescu w Senacie RP

12 lipca 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Rumunii Ion Iliescu. Gościa przyjął wicemarszałek Marcin Tyrna. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka.

Prezydent Rumuni

Rozmówcy stwierdzili, że obecne spotkanie jest potwierdzeniem sympatii i solidarności miedzy narodami Polski i Rumunii. Wicemarszałek Marcin Tyrna podkreślił dobrą współpracę międzyparlamentarną, bliskie kontakty senatów obu krajów.

Prezydent Iliescu przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą Rumunii i główne kierunki w polityce zagranicznej swojego kraju. Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że nasze państwa łączy wspólnota interesów. Oba kraje, dążąc do integracji z Unią Europejską, powinny rozwijać współpracę bilateralną, zwłaszcza gospodarczą.

Wicemarszałek Tyrna podkreślił rolę parlamentów w dostosowywaniu prawa do wymogów unijnych, zapewnił też o gotowości polskiego Senatu do dzielenia się doświadczeniami w tym zakresie.