Przewodniczący Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej Klaus Bűhler w Senacie RP

18 lipca br. wizytę w Senacie RP złożył Klaus Bűhler przewodniczący Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej.

Przewodniczący Unii Zachodnioeuropejskiej Klaus Buhler

Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka oraz przedstawiciel Senatu do Zgromadzenia UZE senator Stefan Konarski.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła rolę Zgromadzenia UZE jako forum wymiany opinii między parlamentarzystami. Senator Krzysztof Majka wyraził przekonanie, że państwa kandydujące do UZE powinny mieć większy wpływ na prowadzoną politykę bezpieczeństwa i udział w strukturach UZE. Rozmówcy zgodnie wskazali na potrzebę zwiększenia odpowiedzialności państw europejskich za bezpieczeństwo w Europie, a także za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na naszym kontynencie.

Klaus Bűhler przedstawił główne założenia nowej polityki UZE i zwrócił się do polskiego Senatu z prośbą o debatę na temat przekazanej właśnie rezolucji zawierającej istotne problemy nowej polityki UZE.