WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ VACLAVA HAVLA

10 marca br. prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel złożył wizytę marszałek Alicji Grześkowiak. W czasie spotkania rozmawiano o sytuacji Polaków mieszkających w Czechach, współpracy parlamentów Polski i Czech w dostosowaniu prawa do wymogów Unii Europejskiej oraz roli senatu w parlamentach obu państw.

Prezydent Vaclav Havel obiecał zainteresować się sytuacją szkól polskich w Czechach. Poruszono też problem zwrotu kilku nieruchomości w ramach rekompensaty za majątek polskich organizacji w Czechach, skonfiskowanych po II wojnie światowej.

Marszałek Alicja Grześkowiak i prezydent Vaclav Havel opowiedzieli się za współpracą parlamentów Polski i Czech w dostosowaniu prawa do wymogów Unii Europejskiej. "Ktoś obliczył, że mamy jeszcze dwa wagony dokumentów, które trzeba zmienić" - żartował V. Havel.

Rozmawiano także o roli senatu w parlamentach obu krajów. "Nasz Senat ciągle szuka swojej tożsamości" - przyznał V. Havel, przypominając, że izba ta powstała dopiero w 1996 r.

Spotkanie przebiegało w ciepłej atmosferze. "Jest Pan w Polsce najpopularniejszym politykiem europejskim może nawet popularniejszym niż w Czechach" - powiedział V. Havlovi przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski. Prezydent Vaclav Havel odwzajemnił swą sympatię dorysowując serduszko przy wpisie do księgi pamiątkowej Senatu.