WIZYTA VALDASA ADAMKUSA, PREZYDENTA LITWY

2 kwietnia 1998 roku wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce, prezydent Litwy Valdas Adamkus. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski oraz reprezentująca Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Anna Bogucka- Skowrońska.

Pani marszałek, podkreślając opiekuńczą rolę Senatu wobec Polonii, poruszyła sprawę mniejszości narodowych. Umożliwienie Polakom mieszkającym na Litwie posługiwania się językiem polskim, finansowanie przez rząd litewski polskich szkół, uznanie polskiego uniwersytetu, a także reprywatyzacja ziemi, zwłaszcza wokół Wilna - to postulaty, z którymi marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła się do prezydenta Litwy.

Valdas Adamkus stwierdził, że przebywając wiele lat w Stanach Zjednoczonych, doświadczył, czym jest przynależność do mniejszości i jak ważną rolę odgrywa pielęgnowanie tożsamości, kultury narodowej. Zapewnił, iż cel jego działań to stworzenie Polakom na Litwie takich samych warunków, jakie on sam miał w Stanach Zjednoczonych. W kwestii reprywatyzacji ziemi natomiast prezydent wyjaśnił, że dotyczy ona nie tylko mniejszości polskiej, ale też wszystkich obywateli Litwy.