WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH KATARU HAMADA BIN JASSIMA AL-THANIEGO

22 kwietnia br. w Senacie RP złożył wizytę minister spraw zagranicznych Kataru Hamad Bin Jassim Al-Thani wraz z delegacją. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski oraz członkowie prezydium senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, senatorowie Władysław Bartoszewski i Krzysztof Majka.

Minister spraw zagranicznych Kataru poinformował przedstawicieli Senatu, że jego wizyta w Polsce ma na celu stworzenie fundamentów dalszej dobrej współpracy między Polską i Katarem. Dążeniem ministra jest też ustanowienie ambasad - polskiej w Katarze i Kataru w Polsce, których funkcjonowanie prowadziłoby do dalszego zbliżenia obu państw i rozwoju stosunków gospodarczych.

Minister poinformował także o przemianach demokratycznych w jego kraju, m.in. o mających się odbyć wolnych wyborach do władz miejskich oraz o istnieniu wolnej prasy, co - jak stwierdził Al.-Thani - sprawia niekiedy kłopoty. Katar - zapewnił minister - dąży do utrzymywania przyjaznych stosunków i współpracy ze wszystkimi krajami świata.

Marszałek Alicja Grześkowiak zapewniła gościa, że Polska jest zainteresowana dobrymi stosunkami z państwami arabskimi, zwłaszcza tymi z rejonu Zatoki Perskiej. Funkcjonowanie Zgromadzenia Doradczego w Katarze to, zdaniem marszałek, droga ku parlamentaryzmowi.

Pani marszałek przedstawiła historię polskiego parlamentu i rolę Senatu. Wolna prasa jest, w opinii marszałek, nieodzownym elementem demokracji, od której nic lepszego nie wymyślono.

Senator Bartoszewski przypomniał, że Polska, zainteresowana jak najlepszymi kontaktami z państwami islamu, od 9 lat utrzymuje stosunki międzynarodowe z Katarem. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych będzie, zdaniem senatora, znakiem normalności wzajemnych kontaktów.