WIZYTA JEANA PIERRE'A KELCHE'A

23 kwietnia 1998 r. wizytę w Senacie złożył szef Sztaby Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej gen. armii Jean Pierre Kelche. Gościa przyjął wicemarszałek Senatu Andrzej Chronowski. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski oraz przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej, senator Stefan Jurczak.

Wicemarszałek Andrzej Chronowski pozytywnie ocenił polsko-francuskie stosunki polityczne, ekonomiczne, wojskowe, a także kulturalne. Zapewnił, że Polska w swej polityce zewnętrznej dąży do stabilnego bezpieczeństwa w Europie i dobrych stosunków z wszystkimi państwami. Przypomniał, że strategiczny cel naszego kraju - za osiągnięciem, którego opowiadają się wszystkie liczące się siły polityczne - to członkostwo w NATO i Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Andrzej Chronowski wyraził wdzięczność za pomoc i poparcie okazywane Polsce przez Republikę Francuską.

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej Jean Pierre Kelche stwierdził w czasie spotkania w Senacie, że przynależność Polski do NATO można uznać za fakt dokonany - jest to sprawa najbliższego czasu. Jego zdaniem równie ważne jest członkostwo Polski w UE i to nie tylko z poczucia ludzkiej wspólnoty, ale także ze względów bezpieczeństwa.

Współczesne zagrożenia transnarodowe to terroryzm, mafia, przemyt narkotyków; zapobiec im może wyłącznie - jak stwierdził generał - Unia Europejska.

Jean Pierre Kelche poinformował o restrukturyzacji armii francuskiej, planach przekształcenia jej w armię wyłącznie zawodową do roku 2002. Zapewnił też o gotowości współpracy z Polską.

Senator Stefan Jurczak przypomniał, że dobra współpraca wojskowa między Polską a Francja trwa od 1992 roku.