WIZYTA LENNARTA MERIEGO, PREZYDENTA REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ

28 kwietnia 1998 r. wizytę w Senacie złożył prezydent Republiki Estońskiej Lennart Meri. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również senatorowie Janina Sagatowska - przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, Władysław Bartoszewski - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Krzysztof Majka - wiceprzewodniczący KSZiIE.

Podczas spotkania prezydent Estonii stwierdził, że Polacy i Estończycy, choć nie są sąsiadami, mają ze sobą wiele wspólnego. Zawsze łączyło nas - jak powiedział prezydent - poczucie godności narodowej. Teraz mamy także wspólne cele polityczne. Lennart Meri zainteresowany był, czy wyższa izba polskiego parlamentu udzieli poparcia Estonii w jej dążeniach do struktur europejskich. Jednocześnie prezydent zapewnił o poparciu jego państwa dla Polski w jej staraniach o wejście do NATO i Unii Europejskiej.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, iż Polska ceni starania Estonii o odrodzenie narodowe, marszałek wysoko oceniła dotychczasową współpracę obu państw na różnych płaszczyznach międzynarodowych, podziękowała też prezydentowi za list skierowany do Senatu USA w sprawie Polski. Prof. Alicja Grześkowiak zapewniła również prezydenta o pełnym poparciu Senatu RP dla Estonii w jej dążeniach do struktur europejskich. Marszałek Alicja Grześkowiak poparła też ideę utworzenia Polsko-Estońskiej Grupy Parlamentarnej, która inspirowałaby wzajemne kontakty, nie tylko parlamentarne.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała prezydenta o roli Senatu jako protektora Polonii i Polaków w świecie. Z tego względu marszałek Senatu - jako gwarant tej opieki - zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu problemu obywatelstwa obywateli Estonii polskiego pochodzenia.

W odpowiedzi prezydent Lennart Meri zapewnił, że osobiście zainteresuje się tą sprawą.