WIZYTA DELEGACJI RADY NAJWYŻSZEJ REPUBLIKI BIAŁORUSI

16 czerwca br. wizytę w Senacie RP złożyła delegacja Rady Najwyższej Republiki Białoruś z przewodniczącym Siamionem Szareckim. Witając gości, marszałek Alicja Grześkowiak stwierdziła, że dla Senatu RP demokracja i prawa człowieka są wartościami najważniejszymi. Stąd w Polsce bacznie obserwuje się sytuacje na Białorusi. Marszałek zapewniła przybyłych deputowanych, że są oni dla niej reprezentantami jedynego parlamentu na Białorusi.

Siamion Szarecki, przedstawiając sytuację w swoim kraju, podał konkretne przykłady łamania praw człowieka: zamknięcie w więzieniu młodego człowieka za to, że w haśle wypisanym na murze domagał się wolności, aresztowanie deputowanego, którego chroni immunitet parlamentarny, represjonowanie opozycji, ograniczania praw mniejszości narodowych. Przewodniczący mówił o systemie totalitarnym na Białorusi.

Marszałek Alicja Grześkowiak stwierdziła, że Polska i Białoruś powinny ze sobą współpracować, ale trudno o tę współpracę, gdy nie są przestrzegane zasady demokratyczne, bez których nie można sobie wyobrazić Europy. Zdaniem marszałek Senatu był czas, że na Białorusi odradzała się tożsamość narodowa, a państwo zmierzało w kierunku demokracji. Obecnie na Białoruś powrócił ponury totalitaryzm. Nadzieją jest to, że parlament trwa wybrany w demokratycznych wyborach.

Marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła uznanie przedstawicielom Rady Najwyższej Republiki Białoruś za ich determinację i odwagę w walce o demokratyczną przyszłość państwa, zapewniła ich również o swojej solidarności.

Goście zwrócili się o pomoc w rzetelnym, obiektywnym przedstawianiu sytuacji na Białorusi na forum międzynarodowym oraz o ściślejszą współpracę między Radą Najwyższą RB i polskim parlamentem. Marszałek Alicja Grześkowiak zapewniła o gotowości udzielenia takiej pomocy.