Wizyta przedstawicieli Kongresu Polaków w Rosji

1 lipca br. wizytę w Senacie złożyli przedstawiciele Kongresu Polaków w Rosji -reprezentanci 35 organizacji terenowych od Włodywostoku po Smoleńsk. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Janina Sagatowska i konsul generalny RP w Moskwie Jerzy Rychlik.

Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała Polakom z Rosji za to, że widzą potrzebę kontaktów z Polską, że pielęgnowali wartości narodowe w niełatwych warunkach, w jakich przyszło im żyć. Marszałek podkreśliła rolę Kościoła katolickiego, który przez lata był i jest nadal ostoją polskości. Marszałek zapewniła gości o zainteresowaniu Polski ich losem, a szczególnie o trosce Senatu, który zgodnie przedwojenną tradycją opiekuje się Polakami za granicą. Troska Senatu o Polonię - jak poinformowała Alicja Grześkowiak - to nie tylko sprawa kontaktów, przyznawanie środków, ale również konkretne działania legislacyjne, czego przykładem jest projekt ustawy o przywróceniu obywatelstwa, ustawy o repatriacji, opracowanie Karty Polaka.

Senator Janina Sagatowska omówiła uprawnienia, jakie uzyskają Polacy mieszkający za granicą, zwłaszcza Polacy ze Wschodu, gdy zostaną one uchwalone. Senator mówiła też o potrzebie wypracowania polityki państwa wobec Polaków na Wschodzie, przedstawiła program pracy kierowanej przez siebie komisji.

Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanow zaprezentowała program działania kongresu, podejmowane inicjatywy i osiągnięcia.

Marszałek Senatu poparła koncepcję tworzenia centrum oświatowo-metodycznego, które ułatwi pracę polskim nauczycielom w Rosji, wysoko oceniła włączanie się przedstawicieli kongresu do prac nad ustawami o mniejszościach narodowych. Marszałek pogratulowała Polakom w Rosji tego, że zdołali utworzyć jedną reprezentację i wspólnie, jednym głosem domagać się swoich praw.