Wizyta ministra obrony Republiki Francuskiej

9 lipca br. wizytę w Senacie złożył minister obrony Republiki Francuskiej Alain Richard. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała za to, co Francja zrobiła, by Polska mogła zostać członkiem NATO, za coraz lepszą dwustronną współpracę. Pani marszałek wyraziła nadzieję na pomoc Francji także w procesie integracji naszego państwa z Unią Europejską.

Zasadniczym tematem rozmowy był system bezpieczeństwa w Europie, rola Polski w tym systemie, a także otwarcie NATO na kolejne państwa.

Alain Richard podkreślił, że parlament francuski zaaprobował poszerzenie NATO zdecydowaną większością głosów, co jest wyrazem powszechnej przyjaźni dla Polski wśród Francuzów. Polska - jak stwierdził minister - jest ceniona za działania przyczyniające się do równowagi na wschodzie i w centrum Europy.