Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej Rene Monory

21 i 22 lipca br. na zaproszenie marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak przebywał w Polsce przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Rene Monory. 22 lipca marszałek przyjęła francuskiego gościa w Senacie RP. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski oraz senatorowie Władysław Bartoszewski i August Chełkowski.

Pani marszałek podziękowała za stanowisko Francji w sprawie przyjęcia Polski do NATO, za pomoc w przygotowaniu do reformy samorządowej, a także za deklarację poparcia starań Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Omawiając politykę zagraniczną, marszałek Alicja Grześkowiak powiedziała, że stosunki Francji z Niemcami są dla Polski wzorem ułożenia stosunków Polski z Niemcami.

Rene Monory zapewnił, że Polacy są obecni w sercach Francuzów i wyraził optymizm co do przyszłego członkostwa Polski w UE. Jego zdaniem reformowanie struktur Unii powinno się odbywać jednocześnie z procesem przyjmowania nowych członków.

Jak stwierdziła Alicja Grześkowiak, byłoby dobrze, gdyby integracja Polski z UE nastąpiła w roku 2002-2003. Musimy spełnić pewne warunki. Proces przechodzenia z systemu komunistycznego do demokracji i wolnego rynku nie jest prosty. Marszałek prosiła o zrozumienie dla pewnych trudności, które mogą się ujawnić w czasie negocjacji.

Przedstawiciele obu Senatów podkreślili potrzebę rozwijania współpracy parlamentarnej. Rene Monory zaprosił marszałek Alicję Grześkowiak do odwiedzenia Senatu Republiki Francuskiej w październiku.