Wizyta prezydenta Austrii Thomasa Klestila

8 września br. złożył wizytę w Senacie RP prezydent Republiki Austrii Thomas Klestil. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek nawiązała do swojej, zakończonej 7 bm., wizyty w Austrii, gdzie przebywała na zaproszenie tamtejszej Polonii z okazji obchodów rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Pani marszałek poinformowała prezydenta o patronackiej roli Senatu wobec Polonii, podziękowała za podpisanie umowy o ochronie socjalnej - ważnej dla naszych rodaków mieszkających w Austrii. Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła się do prezydenta Thomasa Klestila z prośba o nadania austriackiej Polonii statusu grupy narodowościowej. Prezydent Austrii obiecał tę sprawę przeanalizować.

Kolejny omawiany w czasie spotkania temat to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Prezydent Klestil zapewnił o poparciu starań naszego kraju zmierzających do integracji z UE. Poinformował również, że zachęca przedsiębiorców austriackich do inwestowania w Polsce.

Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak podkreśliła potrzebę współpracy międzyparlamentarnej - zwłaszcza Senatu z Bundesratem. Zdaniem marszałek, te kontakty ułatwiłyby uzyskanie aprobaty społeczeństwa Austrii, sceptycznie odnoszącego się do rozszerzenia UE.