Wizyta przewodniczącego parlamentu walońskiego Yvona Biefnota

8 września br. złożył wizytę w Senacie przewodniczący walońskiego parlamentu Yvon Biefnot wraz z delegacją.

Gości przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, który podziękował za dobrą współpracę między Polską i Belgią zarówno na szczeblu państwowym, jak i regionalnym. Wicemarszałek podkreślił, że Polakom zależy na dobrych kontaktach międzynarodowych, ponieważ chcemy promować nasz kraj i przekonywać o słuszności rozszerzenia Unii Europejskiej, także o Polskę. Jak stwierdził wicemarszałek, liczymy na przywileje, jakie mają kraje członkowskie, ale godzimy się też na obowiązki. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że goście z Belgii poznając nasz kraj, nasze problemy i sposoby ich rozwiązywania, staną się ambasadorami sprawy polskiej w negocjacjach o poszerzenie UE.

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski poinformował gości o roli Senatu RP jako patrona Polonii, wyraził wdzięczność za sposób, w jaki nasi rodacy są traktowani w Belgii.

Walońskich parlamentarzystów interesowały polskie reformy systemowe. Prosili o szczegółowe informacje na temat nowego podziału administracyjnego, interesowali się sprawami dotyczącymi systemu podatkowego, finansowania oświaty. Pytali także, czy społeczeństwo polskie popiera dążenia elit politycznych do integracji z UE.