Wizyta prezydenta Republiki Portugalskiej Jorge Fernando Branco de Sampaio

15 września br. złożył wizytę w Senacie RP prezydent Republiki Portugalskiej Jorge Fernando Branco de Sampaio. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski oraz reprezentująca senacką Komisję Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Dorota Simonides.

W czasie spotkania marszałek stwierdziła, że Polskę i Portugalię łączy ten sam system wartości: demokracja, troska o prawa człowieka, przestrzeganie zasad państwa prawa. Alicja Grześkowiak pogratulowała Portugalii dokonanych reform i dobrobytu, jakie te reformy przyniosły narodowi, oraz podziękowała za przyjaźń i sympatię okazywaną Polsce. Marszałek podkreśliła, że wizyta prezydenta w naszym kraju odbywa się w szczególnym momencie, ponieważ parlament portugalski właśnie podejmuje decyzję o przyjęciu Polski do NATO.

Prezydent Jorge Sampaio - jak powiedział - spodziewa się otrzymać informację o decyzji parlamentu w sprawie Polski w czasie wizyty w Warszawie i jest przekonany, że będzie to decyzja pozytywna.

Prezydent Portugalii przedstawił zasady, jakimi kierował się jego kraj w czasie ostatnich 25 lat. Najważniejsze, jego zdaniem, warunki powodzenia reform - to optymizm i dokładne określenie celów strategicznych. W Portugalii podstawowymi założeniami były: demokracja, dekolonizacja i rozwój gospodarczy.

Marszałek Alicja Grześkowiak odpowiadając gościowi podała polskie trzy zasady: demokracja, dekomunizacja i rozwój gospodarczy.

Rozmówcy zgodnie podkreślili, że w jednoczącej się Europie coraz większe znaczenie ma współpraca międzyparlamentarna. Polska i Portugalia dążą, by te kontakty były stałe i przynoszące korzyści dla obu państw.