Wizyta przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Państwowego Słowenii Jelko Kačina

7 października br wizytę w Senacie RP . złożył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii Jelko Kačin wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła zadowolenie z faktu, że państwa budujące demokrację - takie jak Słowenia i Polska, coraz ściślej ze sobą współpracują i że ta współpraca udowadnia rosnącą rolę parlamentów, także w polityce zagranicznej.

Przewodniczący Jelko Kačin stwierdził, że nie przypadek zrządził, iż delegacja słoweńskiego parlamentu składa wizytę w Polsce akurat teraz. Polska - jak powiedział - jest koordynatorem wśród państw dążących do integracji z Unią Europejską. Dla Słowenii doświadczenia polskie są bardzo cenne.

Kolejny omawiany w czasie rozmowy temat to Kosowo. Jelko Kačin przedstawił problem Kosowa nie tylko w świetle ostatnich wydarzeń, ale od początku konfliktu w b. Jugosławii.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Edmund Wittbrodt poinformował o pracach swojej komisji oraz zadeklarował gotowość stałej współpracy, której celem będzie integracja ze strukturami europejskimi.