Wizyta przewodniczącego Rady Konstytucyjnej Republiki Francuskiej Rolanda Dumasa

8 października br. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Rady Konstytucyjnej Republiki Francuskiej Roland Dumas wraz z delegacją. Przedstawicielom francuskiej Rady towarzyszył prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W czasie spotkania marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała, że jako przewodnicząca Komisji Konstytucyjnej Senatu I kadencji właśnie francuskiej Radzie Konstytucyjnej przedstawiła do oceny projekt nowej polskiej konstytucji.

Rozmawiając na temat zależności między parlamentem i Radą Konstytucyjną, marszałek poprosiła o informację, czy francuska Rada bada zgodność regulaminu Senatu z Konstytucją oraz czy przedmiotem jej prac była prawna interpretacja pojęcia: poprawka.

Relacje między Radą i francuskim parlamentem oraz Trybunałem i polskim Sejmem i Senatem były tematem dyskusji, którą rozmówcy określili jako wymiana poglądów fachowców.