Wizyta prezydenta Mołdawii Petru Lucinschiego

27 października wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Mołdawii Petru Lucinschi. Gościa przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

W czasie spotkania wicemarszałek Rzemykowski podkreślił dobry klimat współpracy między Polską i Mołdawią, ale uznał, iż powinna być ona bardziej dynamiczna, i to zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i parlamentarnej. Zdaniem wicemarszałka Rzemykowskiego, konieczne jest rozwijanie nie tyko współpracy dwustronnej, lecz w całym obszarze Europy Środkowowschodniej.

Te opinie w pełni poparł prezydent Petru Lucinschi. Na dowód historycznych związków Polski i Mołdawii przedstawił kopię dokumentu z 1411 roku świadczącego o zawarciu układu między naszymi państwami, na mocy którego Polska zobowiązała się do ochrony Mołdawii, a Mołdawia zadeklarowała podporządkowanie polityczne. Podkreślając potrzebę współpracy międzyparlamentarnej, prezydent wyraził zainteresowanie polskim ustawodawstwem, zwłaszcza dotyczącym reformy administracyjnej.

W Mołdawii żyje ok. 6000 Polaków. Prawa tej grupy są takie same jak pozostałych obywateli Mołdawii - mają wolność wyznania, prawo kultywowania narodowej tradycji, nauki ojczystego języka. Wicemarszałek Rzemykowski zwrócił się do prezydenta z prośbą o przywrócenie Polonii prawa własności do Domu Polskiego w Kiszyniowie.