Spotkanie z wydawcami prasy polskiej z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy

4 grudnia br. marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak przyjęła wydawców prasy polskiej z Łotwy, Litwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi, którzy przebywają w Polsce na "Warsztatach dla wydawców prasy polskojęzycznej" zorganizowanych przez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie. Program pomocy wydawcom i redaktorom polskiej prasy na Wschodzie jest finansowany przez Senat RP.

W czasie spotkania z marszałek Senatu wydawcy przedstawiali swój dorobek i informowali o problemach, z jakimi się borykają. Często dotyczą one spraw technicznych, wyposażenia redakcji czy drukarni, ale bywa, że problemy te to brak doświadczonych dziennikarzy.

Uczestnicy spotkania są wydawcami różnych periodyków: informacyjnych, fachowych - np. dla nauczycieli, kulturalnych, historycznych, a także lokalnych, o zasięgu parafii.

Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała wydawcom za pracę, za kultywowanie polskiej tradycji, kultury i języka.