Doroczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym

26 stycznia br. w Senacie RP odbyło się doroczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym. Gości przywitała marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałkowie: Andrzej Chronowski, Donald Tusk, Tadeusz Rzemykowski oraz przewodniczący senackich komisji - senatorowie: Krystyna Czuba, Franciszek Bachleda-Księdzularz, Józef Frączek, Kazimierz Kleina, Ireneusz Zarzycki, Mieczysław Janowski, Władysław Bartoszewski.

W swoim wystąpieniu marszałek podkreśliła, że spotkanie to jest nie tylko okazja do złożenia sobie życzeń noworocznych, ale także do refleksji nad otaczającym nas światem, do zastanowienia się, co można uczynić, by pokój, wolność i sprawiedliwość stawały się udziałem wszystkich. Alicja Grześkowiak wyraziła życzenie, by współczesna dyplomacja działała na rzecz pokojowego charakteru stosunków międzynarodowych, by szacunek dla praw człowieka był podstawową zasadą.

Marszałek Alicja Grześkowiak stwierdziła, że Polska wchodzi w 1999 rok z niewątpliwymi sukcesami międzynarodowymi i wewnętrznymi. Zainicjowane w ubiegłym roku reformy mają umocnić samorządność, poprawić sposób kształcenia, doskonalić opiekę zdrowotną i system emerytalny, by sprostać wymaganiom współczesności, by dorównać nowoczesnym państwom demokratycznym. Rozwijająca się Polska pragnie być pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej, a także współpracować ze wszystkimi państwami, zwłaszcza sąsiadami. Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę na rolę dyplomacji parlamentarnej w budowaniu bezpiecznego i lepszego świata.

W imieniu gości zabrał głos dziekan Korpusu Dyplomatycznego abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. W swoim wystąpieniu nuncjusz apostolski przypomniał orędzie Jana Pawła II zatytułowane "Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju", a w nim, między innymi, znamienne zdanie: "Kiedy godzimy się biernie z łamaniem któregokolwiek z podstawowych praw człowieka, zagrożone zostają wszystkie pozostałe."

Arcybiskup Józef Kowalczyk - w imieniu przedstawicieli różnych państw, krajów, rządów - życzył Senatowi RP, aby spełniając misję w strukturach władzy ustawodawczej, wnosił cenny wkład w integralne poszanowanie praw człowieka i kulturę pokoju.