Wizyta duńskich parlamentarzystów

2 lutego br. złożyła wizytę w Senacie RP delegacja parlamentarzystów duńskich z wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Królestwa Danii Andersem Foghem Rasmussenem. Gości przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Wicemarszałek podkreślił, że Dania jest wielkim przyjacielem Polski, była drugim państwem, które opowiedziało się za przyjęciem naszego kraju do NATO. Wicemarszałek Rzemykowski wysoko ocenił współpracę gospodarczą obu państwa, ponadto stwierdził, że Dania w wielu dziedzinach może być dla Polski wzorcem.

Anders F. Rasmussen poinformował, że celem wizyty delegacji, której przewodniczy, jest rozwijanie kontaktów miedzy Polską i Danią. W procesie stabilizacji ważna jest - jak stwierdził wiceprzewodniczący - współpraca międzyparlamentarna. W ocenie duńskich polityków, Polska to ważny partner w budowaniu przyszłej Europy. Anders Rasmussen wyraził uznanie dla podejmowanych w Polsce reform systemowych.

Jego zdaniem, udane przemiany w naszym kraju sprawią, że Polska stanie się wzorem dla innych państw zmierzających do Unii Europejskiej.

Delegacja duńskich parlamentarzystów spotkała się również z przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatorem Władysławem Bartoszewskim.