Wizyta premiera Republiki Słowenii

11 lutego br. złożył wizytę w Senacie RP premier Republiki Słowenii Janez Drnovsek. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Andrzej Chronowski oraz przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek Alicja Grześkowiak wysoko oceniła współpracę miedzy naszymi państwami, zarówno gospodarczą, jak i polityczną. Senator Bartoszewski przypomniał, że Polska uznała Słowenię za suwerenne państwo jeszcze przed przystąpieniem Słowenii do ONZ i wielokrotnie dawała wyraz poparcia dla tego państwa na forum międzynarodowym.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała premiera Słowenii, że za kilka dni polski parlament podejmie uchwałę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Marszałek wyraziła przekonanie, że wkrótce również Słowenia stanie się członkiem NATO. Alicja Grześkowiak zapewniła, że Polska będzie wspierać Słowenię w tych jej dążeniach.

Drugi cel, jaki postawiły sobie nasze kraje, czyli członkostwo w Unii Europejskiej - zdaniem marszałek Alicji Grześkowiak - Polska i Słowenia osiągną wspólnie.

Dobra współpraca obu państw i wspólne dążenie do UE skłaniają do dalszego, bardziej intensywnego rozwijania stosunków bilateralnych, także międzyparlamentarnych, co w sytuacji konieczności dostosowania ustawodawstwa do wymogów europejskich może być dla obu stron korzystne.

Premier Janez Drnovsek stwierdził, że ze względów historycznych, geopolitycznych przyjęcie Polski do NATO w pierwszej kolejności jest w pełni uzasadnione i pogratulował Polsce osiągnięcia już wkrótce tego strategicznego celu. Zapewnił też o gotowości rozwijania wszechstronnej współpracy dwustronnej.