Wizyta delegacji Rady Narodowej Republiki Słowackiej

23 lutego br. złożyła wizytę w Senacie RP delegacja Rady Narodowej Republiki Słowackiej z przewodniczącym Jozefem Migasem. Gości przyjął wicemarszałek Andrzej Chronowski. W spotkaniu uczestniczył również senator Franciszek Bachleda-Księdzularz, przewodniczący bilateralnej Grupy Polsko-Słowackiej w polskim parlamencie.

W czasie spotkania wicemarszałek Andrzej Chronowski podkreślił, iż Polska z radością przyjęła deklaracje nowo wybranych władz Słowacji o podjęciu aktywnych działań, które pozwolą na włączenie Słowacji do struktur europejskich - zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Wicemarszałek stwierdził, że Polska stoi na stanowisku, iż bez Słowacji, układ bezpieczeństwa w naszej części Europy będzie niekompletny i że Polska będzie wspierać Słowaków w ich dążeniach do struktur europejskich.

Wicemarszałek Andrzej Chronowski przypomniał, że polski parlament opowiedział się już za ratyfikacją Traktatu Północnoatlantyckiego, poinformował też o podjętych reformach, których celem jest rozwój gospodarczy i zbliżenie do standardów europejskich, co ułatwi integrację z UE.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono sprawom przygranicznym, współpracy na rzecz rozwoju Euroregionu Karpaty. Obie strony stwierdziły, że współpraca Polaków i Słowaków jest nie tylko partnerska, ale i przyjacielska.

Jozef Migas podkreślił, że Słowacja jest zainteresowana współpracą z Polską, chętnie skorzysta z polskich doświadczeń i wskazówek w swoich przygotowaniach do integracji z UE i NATO, w Słowacji bowiem nie ma już dyskusji, czy łączyć się ze strukturami europejskimi, ale jak to zrobić i kiedy.

Przewodniczący słowackiej Rady Narodowej poinformował o podjętych reformach ustawodawczych i przygotowaniach do wyborów prezydenckich w maju br.

Kolejną sprawą omawianą w czasie rozmowy były prawa mniejszości. Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że zarówno Polacy w Słowacji, jak i Słowacy w Polsce mają prawo do kultywowania narodowej tradycji, kultury i nauki ojczystego języka.