Wizyta delegacji Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Senatu Republiki Czeskiej

26 lutego br. wicemarszałek Senatu RP Tadeusz Rzemykowski przyjął przebywającą w Polsce na zaproszenie senackich komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Obrony Narodowej delegację Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Senatu Republiki Czeskiej pod przewodnictwem senatora Michaela Żankovskyego. W spotkaniu uczestniczył również senator Andrzej Ostoja-Owsiany - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Wicemarszałek Rzemykowski podkreślił, że ostatnio parlamentarzyści polscy i czescy spotykają się często i jest to dobra współpraca. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że teraz, gdy razem wstępujemy do NATO, ta współpraca będzie rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie.

Wicemarszałek stwierdził, że Polska zainteresowana jest nie tylko współpracą z państwami układu, ale także działaniem na rzecz rozszerzenia tego układu np. o takie państwa, jak Słowacja.

Goście z Czech podzielili ten pogląd. Jak powiedział Michael Żankovsky, Czesi są za integracją Słowacji zarówno z europejskimi strukturami obronnymi, jak i gospodarczymi.

Przewodniczący delegacji czeskiej podkreślił, ze to właśnie dziś prezydenci Czech i Polski o tej samej godzinie podpisują dokumenty ratyfikacyjne w sprawie przystąpienia naszych państw do NATO.

W czasie spotkania omawiano także potrzebę współpracy gospodarczej, zwłaszcza zrównoważenia bilansu wymiany handlowej.