Wizyta prezydenta Islandii

12 marca br. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Islandii Olafur Ragnar Grimsson. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Andrzej Chronowski.

W czasie spotkania marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, iż wizyta prezydenta Islandii w polskim Senacie odbywa się w dniu przystąpienia Polski do NATO, a więc historycznie ważnym dla państwa i narodu. Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła także rolę Islandii w działaniach na rzecz poszerzenia NATO.

Prezydent Islandii stwierdził, że członkostwo w NATO - to nie tylko integracja sił zbrojnych, ale możliwość nowej współpracy, której jednym z elementów jest umacnianie demokracji. Olafur Grimsson wysoko ocenił fakt, że Polska dążąc do integracji ze strukturami europejskimi rozpoczęła tę drogę od Rady Europy, a więc demokratycznych struktur parlamentarnych. Zdaniem rozmówców, rola parlamentów w umacnianiu demokracji jest bardzo ważna.

Marszałek Alicja Grześkowiak i prezydent Islandii byli zgodni, że przyjęcie Polski, Węgier i Czech do NATO nie może być końcem procesu poszerzania paktu.

Marszałek Alicja Grześkowiak mówiła z uznaniem o postępie gospodarczym, jakiego dokonano w Islandii, i wyraziła nadzieję na ożywienie dwustronnej współpracy.

Prezydent Olafur Grimsson wyjaśnił, że obecny stan gospodarki Islandii to efekt 30-40 lat pracy. Jak podkreślił, Islandia osiągnęła sukces, nie będąc członkiem Unii Europejskiej. Jego zdaniem, każdy naród jest odpowiedzialny za sukces gospodarczy swojego państwa.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała prezydenta Islandii o roli polskiego Senatu jako patrona Polonii i podziękowała za warunki, jakie Islandia zapewniła kilkusetosobowej Polonii.

Prezydent poinformował, że Polacy zamieszkują głównie małe miasteczka i wioski rybackie, ale są na tyle zintegrowani z miejscową społecznością i na tyle w tych społecznościach aktywni, że islandcy politycy bardzo liczą się z opinią mniejszości polskiej.