Wizyta ministra spraw zagranicznych Danii

14 kwietnia 1999 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Danii Niels Helveg-Petersen wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również senatorowie Krzysztof Majka - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, oraz Edmund Wittbrodt - przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu na Konferencję Parlamentarną Państw Regionu Morza Bałtyckiego.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że kontakty naszych państw są przyjacielskie. Dania wspierała starania Polski o członkostwo w NATO i popiera nasze aspiracje do Unii Europejskiej. Polskę i Danię łączy współpraca wojskowa, wspólne działania podejmowane przez państwa Morza Bałtyckiego oraz liczne kontakty na wielu innych płaszczyznach.

Minister Niels Helveg-Petersen wysoko oceniając współpracę naszych państw potwierdził poparcie Danii dla starań Polski o członkostwo w UE.

Rozmówcy rozważali formy współpracy państw bałtyckich oraz możliwość konsultacji reform przeprowadzanych przez UE.

W czasie spotkania omawiano również sytuację w Kosowie. Jak stwierdził minister spraw zagranicznych Danii, państwa należące do NATO nie mogły przyjąć postawy pasywnej wobec okrucieństwa i deportacji, do jakich doszło w Kosowie. Celem państw NATO i UE jest stabilizacja na Bałkanach i jak najszybsze rozpoczęcie procesu pokojowego w tym regionie, ale punktem wyjścia musi być spełnienie przez Serbów pięciu warunków postawionych przez społeczność międzynarodową.