Wizyta byłego prezydenta Filipin

28 kwietnia br. złożył wizytę w Senacie RP były prezydent Republiki Filipin Fidel V. Ramos. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski.

W czasie rozmowy marszałek wyraziła uznanie prezydentowi za zapoczątkowane przez niego reformy gospodarcze na Filipinach. Marszałek przypomniała, że Senat RP utrzymuje kontakty z Senatem RF. Filipiny są ważnym partnerem Polski - podkresliła marszałek - i powinniśmy dążyć do rozwijania współpracy.

Wicemarszałek Andrzej Chronowski stwierdził, że dobra współpraca gospodarcza jest fundamentem kontaktów politycznych.

Zdaniem Fidela Ramosa, współpraca gospodarcza naszych państw powinna się odbywać na różnych płaszczyznach: wzajemnych inwestycji, wymiany handlowej, turystycznej.

Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak zwróciła się do Fidela Ramosa o przekazanie przewodniczącemu Senatu Republiki Filipin, że polski Senat z zadowoleniem przyjmie delegację filipińskich senatorów.