Wizyta Delegacji Prezydium Rady Nordyckiej pod przewodnictwem Swenda Erika Hovmanda

11 maja br. złożyła wizytę w Senacie RP delegacja Prezydium Rady Nordyckiej, której przewodniczy Swend Erik Hovmand. Gości przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Donald Tusk. W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka.

Prezydium Rady Nordyckiej pierwszy raz odwiedziło Polskę. Jak zapewnił przewodniczący delegacji, dla wszystkich państw tej organizacji Polska jest ważnym partnerem we współpracy gospodarczej i handlowej. Wszystkie kraje należące do Rady prowadzą w Polsce swoje inwestycje.

Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak podkreśliła, że nasz kraj przywiązuje dużą wagę do tego, by utrzymywać jak najlepsze stosunki z państwami regionu bałtyckiego.

Marszałek Senatu przypomniała, że "Układ helsiński o współpracy między Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją", który jest bazą prawną Rady Nordyckiej, zakłada między innymi ujednolicanie prawa. Zdaniem marszałek, ujednolicone prawo to droga ułatwiająca współpracę gospodarczą. Marszałek zaproponowała obecnym przedstawicielom parlamentów państw należących do Rady Nordyckiej współpracę legislacyjną z polskim Senatem.

Delegacja Prezydium Rady Nordyckiej spotkała się również z senacką Komisją Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisją Obrony Narodowej.