Delegacja Rady Konsultacyjnej Królestwa Arabii Saudyjskiej wraz z jej przewodniczącym Mohammadem Bin Ibrahimem Bin Jubairem w Senacie RP

14 maja br. złożyła wizytę w Senacie RP delegacja Rady Konsultacyjnej Królestwa Arabii Saudyjskiej wraz z jej przewodniczącym Mohammadem Bin Ibrahimem Bin Jubairem. Delegacja saudyjska przebywa w Polsce od wczoraj, na zaproszenie marszałków Sejmu i Senatu RP.

W pierwszym dniu pobytu w Warszawie przedstawicieli Rady przyjęli prezydent, premier i marszałek Sejmu.

W czasie wizyty w Senacie gości z Arabii Saudyjskiej przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałkowie Tadeusz Rzemykowski i Donald Tusk oraz przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej senator Kazimierz Kleina.

Witając delegację marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę, że jest to pierwsza od 66 lat wizyta przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce. Marszałek podziękowała za pomoc i opiekę udzieloną delegacja Senatu RP podczas awarii samolotu nad terytorium Arabii Saudyjskiej.

Marszałek stwierdziła, że forma i sposób rządów zależy od kultury i tradycji państwa. Dla polskich parlamentarzystów interesująca jest możliwość poznania systemu rządzenia w Arabii Saudyjskiej. Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę, że teraz, gdy doszło do wznowienia stosunków między naszymi krajami, ważnym elementem tej współpracy powinny być kontakty między saudyjska Radą i polskim parlamentem. Marszałek przedstawiła historię i rolę Senatu RP.

Mohammad Bin Ibrahim Bin Jubair podziękował za serdeczność, z jaką delegacja Rady jest przyjmowana w Polsce, wyraził przekonanie, że wznowione stosunki dwustronne będą się rozwijać. Wzajemne kontakty - jak stwierdził - służą nie tylko rozwojowi współpracujących państw, ale i pokojowi na świecie.

Mohammad Bin Ibrahim Bin Jubair przedstawił system Rady Konsultacyjnej, jej zadania, skład, porównał Radę w Arabii Saudyjskiej z parlamentami innych państw.

W czasie rozmowy poruszono też kwestię umów międzynarodowych. Przewodniczący poinformował, że w Królestwie Arabii Saudyjskiej powołano komisję, która ma opracować sposoby i środki współpracy z Polską.

Marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła zadowolenie, iż stanowisko przedstawicieli Rady w sprawie Kosowa jest zbieżne co do zasad ze stanowiskiem Polski, bo to oznacza - jak powiedziała marszałek - że podobnie myślimy o prawach człowieka, których nie wolno łamać.