Wizyta delegacji Izby Reprezentantów Królestwa Maroka z przewodniczącym Abd el-Wahedem Radim

1 czerwca br. wizytę w Senacie RP złożyła delegacja Izby Reprezentantów Królestwa Maroka z przewodniczącym Abd el-Wahedem Radim. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Ł. J. Andrzejewski.

Podczas rozmowy marszałek A. Grześkowiak nawiązała do historii i przypomniała o udziale żołnierzy marokańskich w bitwie o Monte Cassino. Mówiła o przemianach zachodzących w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat, o wiodącej roli "Solidarności" w tym procesie i o problemach związanych z wprowadzaniem reform przez obecny rząd koalicji AWS-UW. Marszałek A. Grześkowiak podkreśliła, że Polska wysoko ceni Maroko jako partnera politycznego i gospodarczego, jest też zainteresowana dalszym rozwojem współpracy w dziedzinie nie tylko polityki, kultury czy gospodarki, ale także kontaktów międzyparlamentarnych.

Przewodniczący Radi wspomniał o wielowiekowej tradycji demokracji w Polsce, ale mówił, że i jego kraj ma państwowość liczącą ponad 12 wieków, choć prawdziwą niepodległość jako monarchia konstytucyjna uzyskał zaledwie 50 lat temu. Wyraził nadzieję, że wejście Polski do struktur zachodnich - NATO i Unii Europejskiej - nie wpłynie hamująco na rozwój stosunków marokańsko-polskich. Dodał, że Maroko już jest członkiem stowarzyszonym z Unią Europejską, a przyjęcie Polski do Unii tylko ułatwi wzajemne kontakty.

Na zakończenie spotkania rozmówcy zgodnie podkreślili, że opowiadają się za wprowadzeniem w życie rezolucji nr 425 ONZ w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie.