Wizyta delegacji Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

18 czerwca br. marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak przyjęła delegacje Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech ze Zbigniewem Kosteckim, Arkadiuszem Kulaszewskim, Andrzejem Szulczyńskim i Alexandrem Zającem. Goście przedstawili sytuację Polonii w Niemczech. Jak stwierdzili, minęło właśnie osiem lat od podpisania polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy", a mimo to prawa Polonii w Niemczech nie są uznawane. Zdaniem przedstawicieli Konwentu, Polonia niemiecka powinna zostać uznana za mniejszość narodową i otrzymać przysługujące jej z tego tytułu prawa - między innymi pomoc w nauczaniu języka polskiego i prowadzeniu działalności instytucjonalnej.

Skoro mniejszość niemiecka w Polsce uznawana jest za pomost w stosunkach polsko-niemieckich, mniejszość polska w Niemczech mogłaby pełnić taka samą rolę - podkreślali goście.

Marszałek Alicja Grześkowiak zapewniła przedstawicieli Polonii niemieckiej, że Senat RP patronując Polonii Świata zawsze upomina się o jej prawa i tak będzie również w przypadku Polonii niemieckiej.