Wizyta przewodniczącego Senatu i Zgromadzenia Narodowego, wiceprezydenta Wschodniej Republiki Urugwaju - Hugo Fernandeza Faingolda

20 - 23 czerwca 1999 r., na zaproszenie marszałek Senatu RP przebywał w Warszawie Hugo Fernandez Faingold - przewodniczący Senatu i Zgromadzenia Narodowego, wiceprezydent Wschodniej Republiki Urugwaju - wraz z delegacją. 21 czerwca br. Hugo Fernandez Faingold i towarzyszący mu senatorowie złożyli wizytę w Senacie RP. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

W spotkaniu uczestniczyli również przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Janina Sagatowska, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Kazimierz Kleina i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Kazimierz Majka.

Marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła zadowolenie, że Senat RP gości urugwajskich senatorów krótko po wizycie delegacji polskiego Senatu w Urugwaju, ponieważ daje to nadzieję na dynamiczną i owocna współpracę. Marszałek poinformowała również, że obecność urugwajskiej delegacji w naszym kraju zbiega się z jubileuszem dziesięciolecia odrodzenia Senatu i rozpoczęcia przemian demokratycznych w Polsce.

Hugo Fernandez Faingold stwierdził, że przyjechał do Polski nie tylko z powodu zaproszenia do złożenia wizyty w polskim Senacie, ale także z zamiaru nawiązania efektywnej współpracy międzyparlamentarnej, która dałaby wymierne korzyści Polsce i Urugwajowi i przewyższałaby tę formę współpracy jaką praktykują tzw. grupy parlamentarne. H.F. Faingold chciałby również zdynamizować współpracę gospodarczą między naszymi krajami.

Marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała, że kiedy Komisja Konstytucyjna Senatu RP I kadencji przygotowywała projekt nowej konstytucji, sięgano do ustaw konstytucyjnych wielu państw, także Ameryki Łacińskiej, i że to dobrze, gdy szuka się własnych rozwiązań prawnych, znając doświadczenia innych państw. Marszałek zadeklarowała gotowość polskiego Senatu do takiej efektywnej współpracy.

Senator Kazimierz Kleina przedstawił polski cel strategiczny, jakim jest integracja z Unią Europejską, ale - jak stwierdził - nasz kraj otwarty jest na współpracę z wszystkimi i właśnie teraz jest, jego zdaniem, dobry czas, by określić zasady współpracy gospodarczej z Urugwajem.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała gości o roli Senatu, jaką jest opieka nad Polonią. W Urugwaju żyje tysiąc, a jak podają inne źródła cztery tysiące osób polskiego pochodzenia. Z relacji Polonii wiadomo, że mniejszości korzystają z wszystkich praw obywatelskich. Marszałek Alicja Grześkowiak podziękowała za taki stosunek Urugwaju do naszych rodaków.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała także gości o najważniejszym wydarzeniu w historii polskiego Senatu jakim była wizyta Ojca Świętego w parlamencie. Zdaniem marszałek, przesłanie Jana Pawła II, że dobrem wspólnym jest dobro człowieka, może stać się ideą łączącą parlamenty.