Wizyta prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy

23 czerwca br. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski.

 

 

Witając gościa marszałek Alicja Grześkowiak, wyraziła zadowolenie, że kontakty Ukrainy z Polską utrzymywane są również za pośrednictwem Senatu. Marszałek przypomniała, że Senat I kadencji w specjalnej uchwale określił stosunek Polski do suwerennej Ukrainy jako sąsiada, z którym pragniemy żyć jak równe i bliskie narody oraz rozwijać współpracę we wszystkich dziedzinach życia. Marszałek zaproponowała współpracę miedzyparlamentarną, a także wymianę doświadczeń legislacyjnych. Zdaniem marszałek, istnieją wszelkie przesłanki do ścisłej i skutecznej współpracy.

 

 

Leonid Kuczma podkreślił, że Polska okazuje Ukrainie gotowość współpracy w wielu dziedzinach, także w organizacjach międzynarodowych zarówno o charakterze politycznym, jak i gospodarczym. Jak stwierdził prezydent, to współdziałanie jest dziś bardziej potrzebne jego krajowi niż Polsce, co Ukraina docenia.

Leonid Kuczma poinformował o relacjach między władzą wykonawczą i ustawodawczą na Ukrainie. Rozmówcy wymienili opinie na temat ordynacji wyborczych, sposobu tworzenia konstytucji, systemów parlamentarnych.

Marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała o opiekuńczej roli Senatu wobec Polonii i zwróciła się z prośbą do prezydenta Ukrainy o otoczenie troską mniejszości polskiej, o przestrzeganie praw tych, którzy są lojalnymi obywatelami Ukrainy narodowości polskiej.

Leonid Kuczma zdeklarował pomoc w rozwiązaniu wszystkich spraw, które marszałek Senatu przedstawiła. Jednocześnie zwrócił się o pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z akcją Wisła.

Marszałek przypomniała, że Senat zajął stanowisko w tej sprawie i zapewniła o chęci rozwiązania istniejących problemów. Marszałek podkreśliła, że nasze narody mają trudną przeszłość, ale wspólną przyszłość i z tą myślą, w duchu przyjaźni powinniśmy współpracować, a wówczas uda nam się wszystkie sprawy dobrze ułożyć.