Wizyta przewodniczącego Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, premiera Hesji Rolanda Kocha

14 lipca br. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Bundesratu - wyższej izby parlamentu Republiki Federalnej Niemiec, premier Hesji Roland Koch. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski oraz przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Władysław Bartoszewski.

Roland Koch, który funkcję przewodniczącego wyższej izby parlamentu niemieckiego pełni od kwietnia br., zadeklarował chęć nawiązania bliższych, bardziej ożywionych kontaktów miedzy polskim Senatem i Bundesratem.

Marszałek Alicja Grześkowiak przyjęła z aprobatą propozycję rozwijania współpracy, bezpośredniego dialogu między obu izbami. Marszałek przedstawiła historię Senatu, jego uprawnienia, wskazała na różnice między wyższymi izbami polskiego i niemieckiego parlamentu.

Roland Koch poinformował o uprawnieniach Bundesratu w współkształtowaniu polityki Niemiec w ramach Unii Europejskiej i możliwościach współpracy naszych izb również na tym polu.

Senator Władysław Bartoszewski przypomniał wypowiedź Helmuta Kohla podczas uroczystego posiedzenia połączonych izb parlamentu niemieckiego 1 lipca br. o konieczności - dla dobra Europy i Niemiec - poszerzenia UE na wschód, o Polskę. Senator zapytał gościa, czyta ważna dla naszego państwa opinia jest tylko poglądem wybitnego polityka, czy stanowiskiem Niemiec.

Przewodniczący Bundesratu zapewnił, że w ocenie niemieckich władz, nie ma pokojowej, rozwijającej się Europy bez Polski w Unii Europejskiej. Zdaniem Rolanda Kocha, między Polską i Niemcami nie ma problemów, których nie można rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Polacy - jak stwierdził Koch - mają prawo obawiać się wykupu ziemi przez bardziej majętnych Niemców, a Niemcy napływu taniej siły roboczej z Polski, ale zadaniem polityków jest, by te sprawy rozwiązywać.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała gościa o sprawowaniu przez Senat opieki nad Polonią. Marszałek zwróciła się do przewodniczącego Bundesratu o uwzględnienie potrzeb naszych rodaków będących obywatelami Niemiec.