Wizyta prezydenta Republiki Armenii Roberta Koczariana

14 lipca br. przebywający w Polsce prezydent Republiki Armenii Robert Koczarian złożył wizytę w Senacie RP. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski.

Marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała, że w kwietniu br. Senat gościł delegację Zgromadzenia Narodowego RA, z jego ówczesnym przewodniczącym. Marszałek stwierdziła, że wizyty przedstawicieli najwyższych władz Armenii najlepiej świadczą o coraz lepszych stosunkach między naszymi krajami.

Marszałek podkreśliła rolę parlamentu w dokonywaniu reform systemowych, zwłaszcza w dostosowywaniu systemu prawnego.

Marszałek wspomniała o znaczącej roli, jaką Ormianie odegrali w przeszłości w Polsce. Jak powiedziała marszałek, "nasze narody łączy historia, teraz może nas łączyć przyszłość".

Prezydent Armenii podkreślił, że wszystkie spotkania, w których uczestniczył podczas obecnej wizyty w Polsce, dowodzą, że należy zaktywizować współpracę polsko-armeńską, a sprzyja temu podobieństwo historii, mentalności i wola polityczna.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że poza współpracą gospodarczą warto także współdziałać w dziedzinie kultury, której wspólnym fundamentem jest chrześcijaństwo.

Rozmówcy wymienili również poglądy na temat diaspory. Według statystyk, jedna trzecia Polaków żyje poza Polską. W wypadku Ormian ten wskaźnik jest jeszcze większy - ponad 50 proc. Ormian żyje poza Armenią.

Alicja Grześkowiak poinformowała prezydenta o szczególnej roli Senatu, jaką jest opieka nad Polonią. Marszałek wyraziła opinię, iż elementem polityki zagranicznej państwa musi być troska o rodaków - upominanie się o przestrzeganie praw i stwarzanie warunków rozwoju przez państwa, których stali się oni obywatelami.