Wizyta premiera Republiki Francuskiej Lionela Jospina

16 lipca br. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce premier Republiki Francuskiej Lionel Jospin. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski oraz przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Francuskiej senator August Chełkowski.

Marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała, że polski Senat współpracuje z Senatem francuskim już od 1989 roku. Cenna była pomoc parlamentarzystów Francji w pracach nad tworzeniem polskiego systemu samorządowego. Efektywne były również konsultacje Komisji Konstytucyjnej Senatu RP i Komisji Prawnej Senatu Francji. Marszałek podziękowała za solidarność i wsparcie, jakie Francja okazuje Polsce.

Premier Lionel Jospin zwrócił uwagę, że historyczne związki naszych narodów są korzystne dla obu stron. W przeszłości Francja mogła się uczyć od Polski odwagi wobec przeciwnika, zdolności do odradzania się jako państwa. Obecnie Polska daje lekcję pokojową - uczula na problemy Europy Wschodniej. Zdaniem premiera, Polska, w której demokracja była potrzebą narodu, odegra ważną rolę w jednoczącej się Europie.

Gdy marszałek Alicja Grzeskowiak poruszyła kwestię integracji Polski z Unią Europejską, premier Lionel Jospin stwierdził, że Francja czeka na Polskę, gotowa jest uprzywilejować nasz kraj i pomóc w procesie integracyjnym.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała premiera Francji o sprawowaniu przez polski Senat opieki nad Polonią. Przypomniała, że w pierwszych dniach lipca wielki zjazd Polonii Świata odbył się pod Paryżem. Marszałek podziękowała za opiekę Francji nad naszymi rodakami; poprosiła też o pomoc w utworzeniu polskiej szkoły w Paryżu, na którą czeka 400 dzieci.

Lionel Jospin podkreślił, iż wspólnoty polskie we Francji są przykładem integracji - wtapiając się w społeczność francuską, zachowują dumę ze swego pochodzenia i polskie tradycje. W sprawie polskiej szkoły - premier obiecał pomoc.