Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Cypru Spyrosa Kyprianou

9 września br wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Cypru Spyros Kyprianou. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Andrzej Chronowski.

Witając przewodniczącego, marszałek podkreśliła, że współpraca parlamentarna jest ważnym elementem współpracy międzynarodowej. Marszałek wyraziła zadowolenie z ożywienia kontaktów między Polską i Cyprem.

Spyros Kryprianou stwierdził, że nasze kraje łączy wspólny cel, jakim jest wstąpienie do Unii Europejskiej. Wyraził przekonanie, że współpraca między parlamentami zyska rangę dyplomacji parlamentarnej. Parlamenty, wykorzystując władzę ustawodawczą, powinny wpływać na politykę zagraniczną swoich państw. Cypr oczekuje uszczegółowienia harmonogramu procesu integracyjnego z UE, deklaruje poparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii, a także współpracę w realizacji wspólnego celu.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała gościa, że w Sejmie przedstawiono właśnie sprawozdanie na temat stanu przygotowań Polski do procesu integracyjnego. Marszałek wyraziła zainteresowanie przebiegiem procesu dostosowywania ustawodawstwa do unijnych wymogów w parlamencie cypryjskim. Pytała także o nastawienie społeczeństwa Cypru do integracji z Unią.

Podczas spotkania Spyros Kyprianou przedstawił złożoną sytuację polityczną Cypru. Wyraził nadzieję, że Cypr przystępując do Unii będzie krajem zjednoczonym. Dla większości Cypryjczyków, jak stwierdził przewodniczący, Unia jest gwarantem przestrzegania praw człowieka, swobód demokratycznych i pokoju.