Wizyta wiceprzewodniczącego Izby Gmin Parlamentu Kanady Petera Millikena

9 września br. złożył wizytę w Senacie RP wiceprzewodniczący Izby Gmin Parlamentu Kanady Peter Milliken. Gościa przyjął wicemarszałek Andrzej Chronowski.

Wicemarszałek podziękował za wsparcie jakie Kanada okazała Polsce w staraniach o członkostwo w NATO. Podziękował za pomoc regionom Polski dotkniętym powodzią w 1997 roku. Wicemarszałek Andrzej Chronowski poinformował, że polski Senat sprawuje patronat nad Polonią i podziękował za warunki stworzone naszym rodakom w Kanadzie.

Wicemarszałek wyraził zadowolenie z rozwijających się kontaktów między naszymi państwami, także na szczeblu parlamentarnym. Wysoko ocenił również coraz lepiej rozwijającą się polsko-kanadyjską współpracę gospodarczą.

Wiceprzewodniczący Peter Milliken, zapewnił, że Kanada, tak jak opowiadała się za członkostwem Polski w NATO, tak teraz będzie wspierać dążenia Polski do integracji z Unią Europejską, uważając, że jest to korzystne nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy.

Peter Milliken zainteresowany był uprawnieniami polskiego Senatu, ordynacją wyborczą, zasadami procesu legislacyjnego obowiązującymi w naszym parlamencie. Wiceprzewodniczący poinformował o systemie przyjętym w parlamencie kanadyjskim, który, podobnie jak polski, jest dwuizbowy.