Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Libańskiej Nabiha Berriego

W dniach 21-24 października br. na zaproszenie marszałek Senatu Alicji Grześkowiak przebywała z oficjalną wizytą w Polsce delegacja delegacja Zgromadzenia Narodowego Republiki Libańskiej z jego przewodniczącym Nabihem Berri. W skład delegacji wchodzili również: Talal Arslan, Elias El-Khazen i Sebouh Hovnanian.

21 października br. libańskich gości przyjęła marszałek A. Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Donald Tusk oraz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka.

Witając delegację libańską, marszałek podkreśliła, ze jest to pierwsza wizyta w Polsce władz Libanu na tak wysokim szczeblu. Zdaniem marszałek A. Grześkowiak, dyplomacja parlamentarna to ważny element dyplomacji, pozwalający właściwie ułożyć stosunki między państwami.

Marszałek przypomniała swoją wizytę w parlamencie Libanu, podziękowała za przeprowadzoną wówczas rozmowę i możliwość przedstawienia stanowiska Polski w sprawach międzynarodowych. Dla Polski ważny jest pokój na Bliskim Wschodzie, przestrzeganie 425. Rezolucji ONZ, zgodnie z którą wojska izraelskie powinny opuścić okupowane ziemie południowego Libanu, to konieczność - stwierdziła marszałek.

Marszałek A. Grześkowiak przypomniała, że w czasie drugiej wojny światowej tysiące polskich uchodźców znalazło "dom w drodze do ojczyzny" właśnie w Libanie. Jak powiedziała marszałek, 640 polskich żołnierzy stacjonujących obecnie w Libanie w ramach misji ONZ jest pewną formą spłaty długu naszego państwa wobec Libanu.

Marszałek podziękowała za utworzenie w Zgromadzeniu Narodowym Libańsko-Polskiej grupy parlamentarnej. Poinformowała o powstaniu grupy Polsko-Libańskiej w polskim parlamencie i wyraziła przekonanie, że takie grupy otwierają perspektywę współpracy parlamentarnej.

Przewodniczący N. Berri podkreślił, że dyplomacja parlamentarna nie tylko tworzy grunt dla właściwych stosunków miedzy rządami państw, ale także - jako reprezentacja narodu - sprzyja zbliżeniu państw. Zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, dobre stosunki między Polską i Libanem to nie tylko współpraca dwóch państw, ale - zważywszy rosnące znaczenie Polski w Europie ze względu na członkostwo w NATO i w perspektywie wejście do Unii Europejskiej, z drugiej zaś strony - historyczna rolę Libanu wśród państw arabskich oraz to, że poza Libanem w różnych państwach świata żyje 8 mln Libańczyków - mogą one mieć wpływ na poprawę stosunków międzynarodowych także w szerszym wymiarze.

N. Berri wyraził również nadzieję na rozwój współpracy gospodarczej miedzy Polską i Libanem. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Libanu podziękował za obecność polskich żołnierzy w ramach misji ONZ w jego kraju. Pokój - jak stwierdził - jest tym, czego Liban potrzebuje najbardziej.

Po spotkaniu z marszałek A. Grześkowiak delegacja libańsaka wzięła udział w 44. posiedzeniu Senatu. Gości powitał prowadzący obrady wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, który powiedział:

Serdecznie witam na posiedzeniu polskiego Senatu delegację Zgromadzenia Narodowego Republiki Libanu z przewodniczącym tego Zgromadzenia panem Nabihem Berri

Cieszymy się, że nasze kontakty stają się coraz bardziej ożywione. Wyrazem tego jest zarówno obecna wizyta libańskich parlamentarzystów jak i wizyta w Libanie, którą w lutym br., złożyła pani Marszałek Senatu RP Prof. Alicja Grześkowiak.

Wzajemne kontakty parlamentarzystów i to co nazywamy dyplomacją parlamentarną odgrywają dziś na arenie międzynarodowej coraz większą rolę. Jestem przekonany, że nasza rozwijająca się współpraca będzie dobrze służyć wzajemnemu zbliżeniu, interesom naszych krajów oraz umacnianiu bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Życzę naszym drogim gościom ciekawego i pełnego rzeczowych kontaktów pobytu w naszym kraju

Tego samego dnia libańscy goście spotkali się z marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim.

21 października br. delegację Zgromadzenia Narodowego Libanu przyjął premier Jerzy Buzek. Podczas spotkania rozmówcy wskazali na konieczność intensyfikacji współpracy gospodarczo-handlowej, a także rozszerzenia wzajemnych kontaktów na dziedziny kultury, nauki, turystyki i rolnictwa. Premier J. Buzek obiecał zainteresować się przywróceniem połączenia lotniczego między Warszawą i Bejrutem.

22 października br. libańskich gości przyjął prezydent Aleksander Kwaśniewski. Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju dwustronnych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz wymianie turystycznej Polski i Libanu. Wymieniono poglądy na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, procesu pokojowego i działalności Libanu w regionie. Prezydent RP zadeklarował wsparcie Polski dla procesu pokojowego. W opinii A. Kwaśniewskiego, XXI wiek powinien zacząć się pokojem na Bliskim Wschodzie.

Prezydent A. Kwaśniewski poinformował gościa o sytuacji ekonomicznej i politycznej Polski, osiągnięciach w procesie transformacji ustrojowej, kwestiach związanych z członkostwem Polski w NATO oraz o roli naszego kraju w regionie Europy Środkowowschodniej. Podkreślił znaczenie wzajemnej współpracy oraz rolę, jaką Polska może odegrać w kontaktach świata arabskiego z regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Libańskiej złożył na ręce prezydenta RP podziękowania od narodu libańskiego za wkład Polaków w proces pokojowy - udział w ramach sił ONZ i pomoc humanitarną w Libanie południowym. N. Berri stwierdził, że Liban może stanowić "pomost" dla Polski w rejonie Bliskiego Wschodu i w krajach arabskich, a Polska dla Libanu - "pomost" do krajów Europy Środkowowschodniej, a po wejściu do Unii Europejskiej do krajów Europy Zachodniej.

N. Berri zwrócił uwagę na potrzebę zintensyfikowania kontaktów handlowych i współpracy gospodarczej między obu krajami oraz rozbudowy placówek dyplomatycznych o attachaty handlowe. Kończąc spotkanie prezydent A. Kwaśniewski zaznaczył konieczność stworzenia systemu współdziałania państw regionów, gdzie są respektowane prawa człowieka, zasady demokratyczne i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Tego samego dnia delegację libańską przyjął minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek. Wieczorem odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego N. Berriego z udziałem przewodniczącego Polsko-Libańskiej Grupy Parlamentarnej senatora Piotra Ł. J. Andrzejewskiego.

Drugiego dnia pobytu w Polsce delegacja Zgromadzenia Narodowego Republiki Libańskiej odbyła także rozmowy z przedstawicielami opozycji parlamentarnej. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego reprezentowali senatorowie Marian Cichosz i Adam Struzik oraz poseł Aleksander Łuczak. Klub Parlamentarny Sojuszu lewicy Demokratycznej reprezentowali senatorowie Jolanta Danielak, Genowefa Ferenc, Dorota Kempka, Ryszard Jarzembowski, Zbigniew Kulak, Wiesław Pietrzak oraz poseł Zbigniew Siemiątkowski.

Podczas pobytu w Polsce delegacja zwiedziła Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie oraz Pałac w Wilanowie. W ambasadzie Republiki Libanu spotkali się z przedstawicielami społeczności libańskiej w Polsce. Libańscy goście odwiedzili także Kraków, skąd żegnani przez wicemarszałka Senatu A. Chronowskiego odlecieli do Bułgarii 24 października br.