Wizyta ministra spraw zagranicznych Bułgarii Nadieżdy Michajłowej

We wtorek (26 10.1999 r.) złożyła wizytę w Senacie RP minister spraw zagranicznych Bułgarii Nadieżda Michajłowa. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.

Marszałek podkreśliła, że nasze kraje utrzymują ożywione kontakty na wszystkich szczeblach władzy i łączą je wspólne priorytety w polityce zagranicznej. Marszałek zapewniła, że Polska opowiadała się i będzie opowiadać za przystąpieniem Bułgarii zarówno do NATO, jak i Unii Europejskiej. Zdaniem Alicji Grześkowiak, członkostwo w NATO państw będących, wbrew swej woli, przez długie lata pod wpływem Moskwy, to nie tylko kwestia zapewnienia sobie bezpieczeństwa, ale także rekompensata za ten odgórny podział na obszary różnych wpływów politycznych oraz możliwość uznania, że jest się w rodzinie wolnych narodów.

Marszałek Alicja Grześkowiak zainteresowana była sytuacja gospodarczą Bułgarii i nastawieniem bułgarskiego społeczeństwa do podejmowanych reform ustrojowych.

Rozmówczynie zgodnie podkreślały potrzebę rozwijania współpracy między naszymi krajami, m.in. po to, by korzystając z wzajemnych doświadczeń, skracać drogę do wspólnych celów.

Minister Nadieżda Michajłowa powiedziała, że Bułgaria wysoko ceni poparcie Polski dla swych dążeń integracyjnych ze strukturami militarnymi i gospodarczymi Europy.