Wizyta przewodniczącej Parlamentu Republiki Finlandii Riitty Uosukainen

W środę (27 października 1999 r.) wizytę w Senacie RP złożyła przewodnicząca Parlamentu Republiki Finlandii Riitta Uosukainen wraz z delegacją. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski oraz senatorowie Jerzy Chróścikowski i Zygmunt Ropelewski - członkowie Grupy Parlamentarnej Polsko-Fińskiej, a także senator Władysław Bartoszewski - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Finlandia zrobiła wiele, by Polska mogła się znaleźć w rodzinie wolnych narodów. Marszałek wyraziła nadzieję, że obecna wizyta delegacji fińskiego parlamentu utwierdzi gości w przekonaniu, iż wejście Polski do Unii Europejskiej jest bardzo ważne dla rozwoju naszego kraju.

Marszałek Alicja Grześkowiak przedstawiła priorytety polskiej polityki zagranicznej, stanowisko Polski wobec Ukrainy, Rosji, państw Morza Bałtyckiego. Podkreśliła znaczenie dyplomacji parlamentarnej we współpracy międzynarodowej.

Riitta Uosukainen zapewniła, że Finlandia, która do końca 1999 roku sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, wspiera starania Polski o członkostwo w UE. Zdaniem przewodniczącej fińskiego parlamentu, Unia powinna być mniej zbiurokratyzowana i bardziej otwarta, co ułatwiłoby negocjacje z państwami aspirującymi do jej struktur.

Riitta Uosukainen podzieliła się fińskimi doświadczeniami we współpracy z Unią. Podkreśliła, że lęki Finów o utratę tożsamości i suwerenności po przystąpieniu do UE okazały się bezpodstawne. Nie nastąpił też wykup ziemi, czego Finowie - podobnie jak Polacy - bardzo się obawiali. Przewodnicząca fińskiego parlamentu zapewniła, że Finlandia pozytywnie ocenia swoje członkostwo w UE.

W czasie spotkania mówiono też o potrzebie intensywniejszej współpracy państw Morza Bałtyckiego