Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Gruzji Iraklija Menagariszwili

5 listopada br. wizytę w Senacie złożył minister spraw zagranicznych Republiki Gruzji Iraklija Menagariszwili. Gruzińskiego gościa przyjął wicemarszałek Senatu Donald Tusk.

Wicemarszałek wyraził przekonanie, że Gruzini podobnie postrzegają to, co Polacy określąją tradycyjną polsko-gruzińską przyjąźnią.

Gruziński gość serdecznie podziękował za życzliwość, z jaką spotyka się w Polsce i pozytywnie ocenił odbyte do tej pory rozmowy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Gieremkiem. Za symboliczny uznał fakt, że jego misja jest pierwszą wizytą przedstawiciela niepodległej Gruzji w niepodległej Polsce. Następnie szczegółowo omówił sytuację wewnętrzną Gruzji i w regionie Kaukazu, szczególną uwagę zwracając na podejmowane przez jego kraj reformy polityczne i gospodarcze oraz ambicje integracyjne ze strukturami europejskimi.

Wicemarszałek D. Tusk podkreślił znaczenie kontaktów międzyparlamentarnych. Wyraził także uznanie dla działań wewnętrznych i zewnętrznych podejmowanych przez Gruzję. Zapewnił o pozytywnej ich ocenie przez Polskę.