Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej Lluisa Marii de Puiga

9 listopada 1999 r. złożył wizytę w Senacie RP przewodniczący Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej Lluis Maria de Puig. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Donald Tusk i senator Stefan Konarski - członek delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE).

UZE została utworzona na podstawie Traktatu o współpracy w dziedzinie ekonomicznej, społecznej i kulturalnej oraz o prawie uzasadnionej zbiorowej obrony, który został podpisany w Brukseli 17 marca 1949 roku.

Dziś status członków ma 10 państw Unii Europejskiej. 5 państw ma status członków obserwatorów, 6 - w tym Polska - członków stowarzyszonych (status ten przysługuje państwom należącym do NATO, lecz nie zintegrowanym z UE). 7 państw Europy Środkowowschodniej jest partnerami stowarzyszonymi.

Obecnie wypracowywane są podstawy zintegrowania UZE z Unią Europejską.

Witając gościa, marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła radość z faktu, iż Polska stała się członkiem NATO i uzyskała prawa członka stowarzyszonego w UZE. Marszałek wyraziła również opinię, że parlamenty narodowe powinny znać koncepcję przekształcania europejskich instytucji, bo to ułatwi włączenie się w budowanie nowej tożsamości europejskiej w tak ważnych sprawach, jak obrona i bezpieczeństwo.

Przewodniczący ZUZE Lluis Maria de Puig zapewnił, iż Zgromadzenie UZE jest jednomyślne co do obecności Polski we wszystkich instytucjach europejskich, opowiada się za integracją naszego państwa z Unią Europejska, choć będzie to proces trudny, kosztowny i stopniowy. Przewodniczący ZUZE zadeklarował wspieranie Polski w dążeniach do integracji.

Kolejnym omawianym problemem była sprawa miejsca ZUZE w modyfikacjach w ramach UE. Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Europa powinna mieć własny system bezpieczeństwa ukształtowany we współpracy z reprezentacją parlamentów narodowych.