Wizyta przewodniczącej szwedzkiego parlamentu Birgitty Dahl

16 listopada 1999 r. wizytę w Senacie RP złożyła przewodnicząca szwedzkiego parlamentu Birgitta Dahl wraz z delegacją.

Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski i przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że stosunki między naszymi państwami na wszystkich szczeblach układają się wzorcowo. Polskę i Szwecję łączą wspólne ideały: wolność, demokracja, poszanowanie praw człowieka; naszą wspólną troską jest ochrona wód Morza Bałtyckiego. Polska ceni wszelkie inicjatywy współpracy rządowej, parlamentarnej, regionalnej, a fakt, że w Szwecji obecny rok ogłoszono Rokiem Polski, przyjmujemy jako wyraz przyjaźni wobec naszego kraju.

Birgitta Dahl stwierdziła, że organizując Rok Polski, Szwedzi chcieli zamanifestować dziesięciolecie współpracy między naszymi państwami, dziesięciolecie polskich przemian, które Szwecja życzliwie obserwuje i cieszy się z polskich dokonań.

W czasie spotkania wiele uwagi poświecono sprawom Morza Bałtyckiego. Zdaniem przewodniczącej szwedzkiego parlamentu, problem ochrony wód Bałtyku sprzyja zacieśnieniu współpracy wszystkich państw regionu, zarówno rządów, jak i parlamentów. W przyszłym roku Szwecja organizuje spotkanie przedstawicieli parlamentów państw regionu. Birgitta Dahl wysoko ocenił to, co kraje bałtyckie dokonały w dziedzinie ochrony środowiska od 1990 roku, choć, jak stwierdziła, przed nami jeszcze wiele lat ciężkiej pracy, by doprowadzić do równowagi ekologicznej w regionie Morza Bałtyckiego.

Kolejnym omawianym tematem były doświadczenia Szwecji w przystosowaniu się do wymogów Unii Europejskiej. Birgitta Dahl przedstawiła zasady współpracy parlamentu z rządem w tej kwestii. Jednocześnie poinformowała, że w 2001 roku w Szwecji odbędzie się spotkanie przewodniczących parlamentów krajów unijnych, na które zostaną zaproszeni również przewodniczący krajów kandydujących. Szwecja zamierza działać na rzecz poszerzenia UE.

Na zakończenie spotkania marszałek Senatu Alicja Grześkowiak podziękowała za sposób, w jaki Szwecja opiekuje się Polonią, dla której przed laty otworzyła granice, za stworzenie Polakom warunków do zachowania tożsamości narodowej, prawa do nauki języka, kultywowania narodowej kultury.