Wizyta przewodniczącego Partii Socjalnej Demokracji Rumunii Iona Iliescu i senatora Dana Popescu

30 listopada 1999 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Partii Socjalnej Demokracji Rumunii senator Ion Iliescu oraz senator Dan Popescu wraz z towarzyszącymi osobami. Gości przyjął wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Wicemarszałek podkreślił, że Polska i Rumunia utrzymują stałą współpracę, także na szczeblu parlamentarnym. Tadeusz Rzemykowski przypomniał niedawną wizytę marszałek Senatu RP w Rumunii, mówił o tradycji dobrych stosunków między naszymi narodami.

Ion Iliescu stwierdził, że Polacy i Rumuni żyją podobnymi problemami: transformacją systemową, troską o rozwój gospodarczy swojego kraju. Ion Iliesku szczegółowo omówił przemiany w Rumunii. Jego zdaniem, pokojowe przejęcie władzy w Polsce przed dziesięciu laty ułatwia dialog polityczny. W Rumunii - w ocenie Iliescu - ten dialog jest trudniejszy. Trudniejsza jest też sytuacja gospodarcza i społeczna.

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski stwierdził, że jak uczy doświadczenie niemal wszystkich państw naszego regionu Europy, umiejętność dialogu między prawicą i lewicą polityczną jest najlepszym sposobem na znalezienie optymalnych rozwiązań gospodarczych i społecznych. Źle natomiast, zdaniem wicemarszałka, jeśli zmiana formacji politycznej u władzy nie prowadzi do czerpania z dorobku poprzedników i wzbogacania go, lecz burzenia tego, co zrobili poprzednicy.

Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski podkreślił, że Rumuni nie powinni żyć gorzej niż inne narody Europy, i wyraził nadzieję, iż Rumunii uda się przełamać obecny kryzys ekonomiczny. Zapewnił o gotowości Polski do współpracy, wspierania dążeń Rumunii do integracji ze strukturami europejskimi.