Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Białorusi Siamiona Szareckiego

16 grudnia 1999 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białorusi Siamion Szarecki wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Andrzej Chronowski. W spotkaniu uczestniczyli również senatorowie: Anna Bogucka-Skowrońska, Jan Cimanowski i Stanisław Marczuk - członkowie Grupy Parlamentarnej Polsko-Białoruskiej.

Wicemarszałek podkreślił, że Polska chciałaby sąsiadować z suwerenną Białorusią, w której przestrzega się zasad demokracji i respektuje prawa człowieka. Dlatego Polaków niepokoją prześladowania opozycyjnych działaczy na Białorusi, brak poszanowania praw człowieka. Wicemarszałek zapewnił, że Polska uznaje Radę Najwyższą Białorusi 13 kadencji, której przewodniczy Siamion Szarecki. Wicemarszałek zainteresował się jak białoruska opozycja ocenia sytuację w swoim kraju.

Zdaniem gości, sytuacja na Białorusi jest trudna i coraz bardziej się komplikuje, zwłaszcza po podpisaniu umowy związkowej między Białorusią i Rosją. Pogarsza się poziom życia Białorusinów i coraz gorsza jest sytuacja gospodarcza kraju. Podpisaną umowę związkową nazwano zamachem na święte prawo niepodległości Białorusi. Jak stwierdzili goście, przeciw reżimowi panującemu na Białorusi zjednoczyło się dziewięć białoruskich partii politycznych. Za wolną, niepodległą Białorusią opowiada się nie tylko opozycyjna elita polityczna, ale całe społeczeństwo.

Obecni na spotkaniu senatorowie zadeklarowali współpracę z białoruskimi parlamentarzystami i wspieranie ich demokratycznych dążeń.