Wizyta arcybiskupa Algieru Henriego Teissiera

16 grudnia 1999 r. Marszałek Senatu - Alicja Grześkowiak przyjęła - przebywającego z wizytą w Polsce - arcybiskupa Algieru - Henri Teissier'a. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, senator Zbigniew Romaszewski.

A, Grześkowiak stwierdziła m.in. iż wizyta arcybiskupa Algieru jest dowodem zaufania do Polski i polskich władz. Senat - podkreśliła - stoi na straży praw człowieka, w tym także prawa do wolności religijnej, a stosunki kościół - państwo były oparte na równoprawnych zasadach.

Przedstawiając sytuację chrześcijan w Algerii arcybiskup Teissier powiedział, że kościół w tym kraju muzułmańskim jest nieliczny, ale daje "świadectwo jedności z narodem algierskim". Dodał, że Algierię cechuje dużo większa wolność religijna niż w niektórych innych krajach islamskich.

Pytany o płaszczyzny współpracy między światem chrześcijańskim a muzułmańskim abp Teissier stwierdził, że jest ich wiele, w szczególności zaś: praw rodziny, życia. Marszałek Alicja Grześkowiak przedstawiła ideę zorganizowania spotkania przedstawicieli wyznawców obu religii. Zdaniem abp. Teissier'a inicjatywa taka ma szansę powodzenia, gdyż Polska cieszy się zaufaniem w wielu krajach, zarówno chrześcijańskich, jak i muzułmańskich.